Bestyrelsen/Generalforsamling/Privatlivspolitik

Bestyrelse:

Se hvem der er med i bestyrelsen og hvornår der afholdes generalforsamling. Privatlivspolitik.

Bestyrelse

Efter generalforsamlingen 02/11 2021 ser bestyrelsen ud som følger:

Britt Ulrich (formand og kasserer) tlf: 30 54 09 98. Mail:  brittulrich@gmail.com

Teaterforeningens adresse hos formanden: Hybenvænget 37, 6920 Videbæk

Ingerlise Lund (sekretær) tlf: 20 32 06 10 mail: i-lund@post.tele.dk

Annemarie Waagepetersen (OM) tlf: 51 24 57 78 mail: annemarie@teatretom.dk

Kirstine Kyhl Andersen (Vestjyllands Højskole) mail: kirstineand@gmail.com

Suppleanter: Mogens Thams og Ester Bukholt tlf: 41 57 19 49 mail: ebukholt49@gmail.com

Tilforordnet: ingen

Kontakt teaterforeningen: tlf. 40 43 44 09 eller mail: rfteater@gmail.com  

eller formandens mail: brittulrich@gmail.com

Generalforsamling:

Mandag d. 02/11 2021 kl. 14.30 på Teatret OM.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Medlemmer af foreningen med stemmeret er alle over 18 år, som har købt billetter til sæsonens  forestillinger i Ringkøbing Fjord Teater.

Tilmelding og forslag sendes senest 8 dage før på mail til: rfteater@gmail.com

Privatlivspolitik:

Ringkøbing Fjord Teater er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse på:

 rfteater@gmail.com eller på tlf. 40 43 44 09

Foreningen bruger kun data til registrering af billetbestilling og udsendelse af nyhedsbrev.

Når du bestiller billetter eller har bedt om nyhedsbrev, har du givet dit samtykke.

Dine data slettes straks efter afvikling af den forestilling, du har bestilt billet til.

Dine data slettes, hvis du afmelder nyhedsbrevet.

Ingen medlemsdata videregives.

Medlemsdata: Navn, mailadresse og/eller telefonnummer opbevares kun indtil datoen for den forestilling, hvortil billetterne er bestilt. Derefter slettes de.

Mailadresser på modtagere af nyhedsbrevet er nødvendige for udsendelse af brev.

Rettigheder:

Du har følgende rettigheder: a) Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. b) Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. c) Du har ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, fx modtagelse af nyhedsbreve d) Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. e) Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). f) Du kan altid indgive en klage til datatilsynet: www.datatilsynet.dk

Cookies:

Ved besøg på hjemmesiden bliver der kun gemt oplysninger om antallet af visninger, ingen persondata.